GIỚI THIỆU

Trang ketnoiviec.net được xây dựng để tạo sự kết nối giữa người tìm việc và người tuyển dụng một cách tự động thông qua giải thuật AI: tìm kiếm, và xác lập nhu cầu nhằm giảm chi phí và thời gian cho các bên.

Để hệ thống ngày càng hoàn thiện hơn, rất mong nhận được ý kiến đóng góp và hợp tác của mọi người.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Hình ảnh mới