Tìm

Có 1 việc làm

1/ Buồng Phòng

Mức lương: 3-5 triệu

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Hạn nộp: 26/06/2023

Số lượng: 5

Giới tính: Không yêu cầu

Công ty: Khách Sạn Đà Nẵng

Website:

Người liên hệ: Thanh Phạm

Địa chỉ: Hồ Nghinh, Đà Nẵng

Email: khachsandanang9090@gmail.com

Điện thoại: 0901944457

Di động:

Trang Đầu    -   Trang Trước     -    -   Trang Sau    -   Trang Cuối